Alla inlägg av Hanna Broberg

Beställ boken här

”Moderata Kvinnor i Europeisk Hetluft” är den senaste i raden av viktiga och intressanta böcker från Sällskapet Moderata Kvinnors Historia.

I boken berättar nio ledande moderata kvinnor om sitt arbete inom EU och Europarådet. Deras berättelser visar hur dessa kvinnor genom sitt arbete har bidragit till resultat bl.a. för att inkludera Östeuropa och Baltikum i den europeiska gemenskapen. De har arbetat för brottsbekämpning, för fred och demokratiuppbyggnad, och verkat som valobservatörer, ibland under osannolikt dramatiska förhållanden. De har lyft frågor om våld mot kvinnor, jämställdhet och barnperspektiv.

Boken kostar 100Kr/st plus porto.

Beställ via mejl på kontakt@moderatakvinnorshistoria.se, så får du bekräftelse och betalar via swish eller plusgiro.