Moderata pionjärer – Kvinnor i politiskt arbete 1900-2000

MODERATA PIONJÄRER – KVINNOR I POLITISKT ARBETE 1900 – 2000
bokomslag_0003
baksida
Sällskapet för Moderata Kvinnors Historia uppmärksammade inför Moderata Samlingspartiets 100-årsjubileum det arbete som utförts av partiets kvinnor. Boken Moderata Pionjärer – kvinnor i politiskt arbete 1900 – 2000 skildrar de tidigaste pionjärernas utanförskap och hur kvinnorna efter allmänna rösträttens införande år 1921 fick ett allt större medborgerligt ansvar. Den första konservativa kvinnan blev samma år invald i riksdagen, men antalet kvinnliga ledamöter i landets högsta politiska församling ökade långsamt. När den första moderata kvinnan 1976 blev statsråd var kvinnorepresentationen i riksdagen och dess utskott fortfarande blygsam.

Inte endast rikspolitiken behandlas utan även kvinnornas intåg i kommunfullmäktige och landsting ute i landet. Ett antal kvinnor som gjort en insats för moderat politik på olika områden och i hela vårt land presenteras. De beskrivs, intervjuas eller skriver om sig själva – en bukett kunniga, självständiga, starka och initiativrika kvinnor från de tidiga pionjärerna till våra dagar. Särskilt intressant är att läsa om de strategier kvinnor använt sig av under olika tider från de första pionjärerna som kämpade för att kunna organisera sig och få en plattform i samhället. Det nätverk av kunskap och vänskap som partiets kvinnoföreningar har byggt, skildras ingående och utgör en viktig del i utvecklingen.

Moderata pionjärer – kvinnor i politiskt arbete 1900-2000 är en rik källa för den som vill läsa om kvinnornas väg in i politiken och hur det politiska arbetet har förändrats under det gångna seklet. Såväl författare som omskrivna personer kommer att närvara vid presentationen av boken.

Redaktionskommitté:

Ann-Cathrine Haglund, tidigare riksdagsled., ordf i Moderata Kvinnoförbundet, landshövding

Ann-Marie Petersson, fil.dr, lektor i historia vid Uppsala universitet

Inger Ström-Billing, fil.dr,lektor i historia vid Stockholms univ., ordf.  kommunfullm. Danderyd

Ladda ner innehåll som pdf (6 MB)