Årsmöte med Maria Rankka

Välkommen till årsmöte med Sällskapet Moderata Kvinnors Historia Onsdagen den 27 mars 2019 kl. 18.00 i Moderaternas hus, Blasieholmsgatan 4 A, 9tr
Årsmötestalare: Maria Rankka, tidigare vd Stockholms Handelskammare, nu Sverige-vd för den brittiska pr-byrån Brunswick, författare och debattör. Rubriken är ”Uppdrag förändring”.

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna. Ev. motioner skall vara kansliet till handa senast tre veckor före årsmötet, d.v.s. senast den 6 mars.
Lättare förtäring till självkostnadspris. Anmälan helst på Facebook senast 20 mars.
SÄLLSKAPET MODERATA KVINNORS HISTORIA
Postgiro 10 40 29-4, swish 1230192211