Om MKH

Sällskapet för Moderata Kvinnors Historia – MKH

bildades år 2001.

Syftet är att sprida kunskap genom att stimulera och stödja forskning om moderata kvinnors insatser, bidra till att sprida skrifter och på annat sätt hålla kunskapen om moderata kvinnor och deras insatser levande.

Med en organisation i ryggen kan vi skapa större resurser och stöd för att vår historia skrivs och våra pionjärer skildras.

MKH har gett ut fem böcker på eget förlag:

  • Moderata pionjärer. Kvinnor i politiskt arbete 1900-2000 (2004)
  • Moderata kvinnor i stad och kommun efter 1909. Om färgstarka kvinnor i det kommunalgrå. (2009)
  • Moderat föregångare, inspiratör och förebild, BRITT MOGÅRD  till minne (2012)
  • Moderat med klubba, grep och penna Fru Talman INGEGERD TROEDSSON (2014)
  • Sveriges Moderata Kvinnoförbund. Det första självständiga politiska kvinnoförbundet i Sverige. (2015)

De tre första böckerna finns nu att ladda ner. Finns under rubriken publikationer där du också kan läsa mer om böckerna.
Stöd MKH genom att bli medlem. 
Medlemskapet kostar 1000 kr, liksom för ständigt medlemskap 1 000 kr.
Plusgiro: 10 40 29-4 swish 1230192211