MODERATKVINNORNA 100 ÅR 15 MAJ 2015

Den 15 maj 1915 bildades Sveriges Moderata Kvinnoförbund, det första självständiga politiska kvinnoförbundet i Sverige.

Moderata kvinnor var de första som organiserade sig i ett politiskt kvinnoförbund för att kunna påverka samhällsutvecklingen.

Initiativrika och drivande moderata kvinnor, vana vid organiserande och besjälade av viljan att göra insatser i samhället, inte minst välgörenhet, byggde upp en självständig moderat kvinnoorganisation. De hade stort samhällsintresse, de såg bristerna i samhället och de engagerade sig i föreningar inte minst för att stödja utsatta människor och för att verka för kvinnors utbildning. De ägnade stort engagemang åt försvarsfrågorna.

Sällskapet för Moderata Kvinnors Historia – MKH – har nu givit ut en skrift Sveriges Moderata Kvinnoförbund. Det första självständiga Kvinnoförbundet i Sverige. Skriften är författad av Ann-Marie Petersson. Skriften lyfter fram de pionjärer som, ofta i motvind, så kraftfullt och målmedvetet arbetade för att stärka kvinnors ställning och förbättra samhället.

Beställ den hos Yvonne Svengard yvonne.svengard@moderaterna.se! Läs den! Sprid den! Skriften är gratis!