VÄLKOMMEN TILL HÖSTMÖTE

Onsdagen den 7 NOVEMBER 2018 kl. 18.00

LOKAL: Blasieholmens restaurang och konferens,
Blasieholmsgatan 4C  (samma lokal som vid årsmötet)

Talare:
ANNA KINBERG BATRA
”Första kvällen med första kvinnan?”

Förtäring: Lättare förtäring och vin 200 kr

Anmälan:

Anmäl senast den 1 november till Yvonne Svengard Eriksson
tel 08 – 676 81 06 yvonne.svengard@moderaterna.se

SNARAST, absolut senast 1 NOVEMBER.

Anna kommer ut med boken ”Inifrån” den 16 november, mer om den hittar du på Bonniers webb!
https://www.albertbonniersforlag.se/Bocker/biografier/i/inifran/

 

SÄLLSKAPET MODERATA KVINNORS HISTORIA
Postgiro 10 40 29-4, swish 1230192211
årsavgift 100 kr, för ständig medlem 1 000 kr.

Stöd vår bokutgivning, bli ständig medlem.

Alla våra medlemmar finns på en medlemslista med namn och e-postadress. Vi använder listan enbart för utskick av inbjudningar och för information om nya böcker. Inga andra uppgifter om medlemmarna registreras. Den som vill avregistrera sig kan vända sig till sekreteraren Ingrid Erneman .