Styrelsen

Ordförande Ann-Cathrine Haglund, Uppsala
Vice ordförande Maria Abrahamsson, Stockholm
Kassör Elisabeth Björnsdotter Rahm, Lycksele 
Sekreterare Ingrid Erneman, Danderyd 
Ledamöter Ann-Marie Petersson, Uppsala
Anna Lilliehöök, Stockholm
Hanna Broberg, Stockholm
Inger René, Partille
Yvonne Svengard Eriksson, Fisksätra,  adjungerad
Hedersledamot  Margareta Schwartz
Valberedning  Margareta Cederfelt, Stockholm, sammankallande
Ulla Löfgren, Umeå
Gunilla Nordgren, Svedala
Revisorer  Ann-Charlotte Hammar Johnsson
Ewa Thalén Finné