Styrelsen

Ordförande Ann-Cathrine Haglund, Uppsala
Vice ordförande Hanna Broberg, Stockholm
Kassör Elisabeth Björnsdotter Rahm, Lycksele 
Sekreterare Ingrid Erneman, Danderyd 
Ledamöter Ann-Marie Petersson, Uppsala
Anna Lilliehöök, Stockholm
Inger René, PartilleAnn Britt Åsebol, Falun 

Yvonne Svengard Eriksson, Fisksätra,  adjungerad

Hedersledamot  Margareta Schwartz
Valberedning  Margareta Cederfelt, Stockholm, sammankallande
Ulla Löfgren, Umeå
Gunilla Nordgren, Svedala
Revisorer  Ewa Thalén Finné
Betty Malmberg