Styrelsen

Valda på årsmöte 5 november 2020

Ordförande Ann-Cathrine Haglund, Uppsala
Vice ordförande Hanna Broberg, Stockholm
Kassör Elisabeth Björnsdotter Rahm, Lycksele 
Sekreterare Ingrid Erneman, Danderyd 

Ledamöter

Magdalena Andersson, Jönköping
Lotta Finstorp, Mellösa
Ann-Marie Petersson, Uppsala
Inger René, Partille
Adjungerade Monika Hallstensson, Järfälla
Yvonne Svengard Eriksson, Fisksätra
Caroline Wallensten, Stockholm
Ombudsman Moderatkvinnorna
Hedersledamot  Margareta Schwartz
Valberedning  Margareta Cederfelt, Stockholm, sammankallande
Ann Britt Åsebol, Falun 
Anna-Lena Holberg, Lerum
Revisorer  Ewa Thalén Finné
Betty Malmberg
Revisorssuppleanter Ann Britt Åsebol, Falun 
Birgitta Lundin, Sollentuna