Boknytt – Moderat kvinnokraft

Nu finns intervjuboken med moderata kvinnliga statsråd här!
I boken Moderat Kvinnokraft har åtta skribenter intervjuat statsråden som berättar om sina tankar och erfarenheter från regeringsåren. Tidigare justitieminister Gun Hellsviks gärning tecknas i ett minnesord. Redaktör för boken är Maria Abrahamsson.

Boken recenseras i Barometern:
”Påfallande i flera av porträtten av moderata ministrar är nämligen i vilken hög grad de reformerade sina ansvarsområden: Gunilla Carlsson inom biståndet och Cristina Husmark Pehrsson inom sjukförsäkringen inte minst. Det är också reformer av varaktig karaktär. Trots allt tal om återställande har den rödgröna regeringen varit påtagligt blygsam i sina försök att återskapa det idealtillstånd som påstås ha existerat före 2006.  I boken skildras också reformarbetets baksidor: meningsskiljaktigheter inom regeringen, motstånd från tjänstemän, förödande kritik i pressen.” 

http://www.barometern.se/ledare/da-var-det-reformer-i-ordets-ratta-bemarkelse/

Boken köper du för 150kr i Moderatkvinnornas webbshop.
http://mqshop.se/sv/ovrigt/skrifter/moderat-kvinnokraft.html

MKH deltar med boken på Bokmässan i Göteborg. Monter C02:41