Moderat med klubba, grep och penna. Fru Talman Ingegerd Troedsson

bokomslag_0002

Ingegerd Troedsson var en framstående politiker, en person som med stor kompetens och skicklighet gjorde bety dande insatser som kommunalpolitiker, riksdagsman, statsråd och talman. Hon grep sig an alla uppgifter med kunnighet och kraft vilka de än var med en målarpensel, en penna, i riksdagens plenisal eller i en företagsstyrelse.

Ett antal personer har skrivit om Ingegerd i denna bok. Hon skildras både respektfullt och kärleksfullt i många av de olika roller där hon med framgång verkat.

Ingegerd var MKH:s första ordförande och sedan dess hedersordförande. Hon följde vår aktivitet med stort intresse och kom med goda synpunkter. I vår första bok intervjuades hon av Lena Adelsohn Liljeroth. Denna intervju finns här på hemsidan under rubriken uppsatser.

Boken kan beställas genom yvonne.svengard@moderat.se