Böcker

MKH har gett ut sju böcker på eget förlag:

De flesta böckerna finns i flikarna här och kan laddas ner.

Nedan finns några av dem redo att bläddra igenom. Trevlig läsning.