Alla inlägg av Monika Hallstensson

INSTÄLLT – Årsmöte med Irene Svenonius

Välkommen till årsmöte med Sällskapet Moderata Kvinnors Historia 

Onsdagen den 25 mars 2020 kl. 18.00 i Frejasalen, Riksdagen.

Årsmötestalare: Finansregionråd, Region Stockholm Irene Svenonius ”Från fiskareflicka till finansregionråd”.

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna. Ev. motioner skall vara kansliet till handa senast tre veckor före årsmötet, det vill säga  senast den 4 mars.
Lättare förtäring till självkostnadspris.
Anmälan helst på Facebook senast 18 mars.
SÄLLSKAPET MODERATA KVINNORS HISTORIA
Postgiro 10 40 29-4, swish 1230192211