Årsmöte genomfört

Den 5 november kunde vi äntligen genomföra ett årsmöte. Såsom läget är genomfördes det digitalt på distans. 

Verksamheten och ekonomin för 2019 gicks igenom och godkändes. Styrelsen fick ansvarsfrihet.

Anna Lilliehöök och Ann-Britt Åsebol lämnade efter många års arbete styrelsen. Till nya ledamöter utsågs Magdalena Andersson och Lotta Finstorp. 

Konstituerande sammanträde adjungerade Monika Hallstensson, Yvonne Svengard Eriksson, Caroline Wallensten och Olivia Nensén.

Hela den valda styrelsen (omvalda och nyvalda) hittar du på http://moderatakvinnorshistoria.se/om-smkh/styrelsen/