Välkommen till Höstmöte den 15 november!

Temat på mötet är den nya boken Moderat Kvinnokraft som innehåller erfarenheter från 9 moderata ministrar, berättelser från regeringsåren. Talare är Beatrice Ask som har lång regeringserfarenhet som skolminister och justitieminister. ”Den första nymoderaten”.
 
 

Höstmötet med Sällskapet Moderata Kvinnors Historia hålls på
Moderaternas nya lokaler på Blasieholmsgatan 4A, kod1044.
Lättare förtäring till självkostnadspris.

Anmälan:
Ingrid Erneman eller
Yvonne Svengard Eriksson tel 08 – 676 81 06
yvonne.svengard@moderaterna.se
Det går också bra att anmäla via vår facebookgrupp.
Anmälan senast onsdag 8 november.

Boken finns att köpa vid mötet till specialpris 100 kronor

Här kan du också lyssna till ett samtal om boken med Tove Lifvendahl, Maria Abrahamsson, Gunilla Carlsson och Elisabeth Svantesson. Samtalet är från Moderaternas arbetsstämma i Örebro. 

SÄLLSKAPET MODERATA KVINNORS HISTORIA
Postgiro 10 40 29-4, årsavgift 100 kr, för ständig medlem 1 000 kr